Céges nyelvtanfolyam vállalkozások számára

A VIST nyelviskola vállalja cégeknél kihelyezett helyszínen történő nyelvtanfolyamok szervezését és lebonyolítását általános, üzleti és szakmai nyelvekből egyaránt.

Nyelveink:

  • angol
  • német
  • olasz
  • francia
  • spanyol
  • japán
  • török
  • orosz
  • holland
  • eszperantó
  • horvát

Céges nyelvtanfolyam jelentkezés

A jelentkezéshez kérjük, töltse ki a jelentkezési lapot, és azonnal felvesszük Önökkel a kapcsolatot.

Szeretné, hogy cége külföldi levelezése profi legyen?

Próbálja ki ingyen Email English/Deutsch leckénket.

Céges nyelvtanfolyam

Céges nyelvtanfolyam szervezése, lebonyolítása

  1. Nyelvtanfolyam szervezés

    1. Igény-és szintfelmérés

      Felmérjük cége igényeit, valamint a hallgatók szintjét szóban és írásban (lehetőség van online szintfelmérő teszt kitöltésére). Kérésre ingyenes próbaórát tartunk.

    2. Tanulócsoportok összeállítása, ingyenes tanulástechnikai tanácsadás

      Nyelviskolánk javaslatot tesz az ideális csoportbeosztásra és a nyelvórák időpontjaira a szintfelmérés alapján. Törekszünk arra, hogy a későbbiekben is legyen lehetőség új hallgatók beillesztésére, valamint hallgatók átcsoportosítására.

      Igény esetén a hallgatók részt vehetnek a helyszínen tartott tanulástechnikai tanácsadásunkon, ahol olyan módszereket mutatunk be, melyek segítségével könnyebben beépíthetik a nyelvtanulást a napirendjükbe.

    3. Tanmenet összeállítása

      Az igények alapján összeállítjuk a tanmenetet a tanfolyamkezdéstől számított első 3 hónapra. Az azt követő időszakban három havonta kerül sor tanmenet összeállítására.

  2. Céges nyelvtanfolyam menete

    A nyelvtanfolyam során folyamatos visszajelzést adunk a csoportok és az egyes tanulók szintjéről, a cégével egyeztetett időközönként. A tanárokat óralátogatás során ellenőrizzük, kérésre rendkívüli óralátogatást is beiktatunk.

  3. Nyelvtanfolyam zárása

    Nyelvtanfolyam végén a hallgatók írásbeli és szóbeli záróvizsgát tesznek, melyek értékelését eljuttatjuk cégének. A hallgatóknak is lehetőséget adunk a visszacsatolásra a hallgatói elégedettségi kérdőív kitöltésével.

Céges nyelvtanfolyam típusok

  • Általános nyelv

    Egyéni vagy csoportos nyelvtanfolyam azok számára, akik kezdő vagy újrakezdő szinten vannak, és az üzleti nyelv előtt szeretnék elsajátítani a biztos alapokat.

    A hallgató képes lesz boldogulni alapvető szituációkban, valamint magabiztosan fogja tudni használni a nyelvet az adott szinten.

  • Általános üzleti nyelv

    Egyéni vagy csoportos nyelvtanfolyam azok számára, akik a nyelv alapjait már elsajátították, az idegennyelvet az üzleti életben történő írásbeli és szóbeli kommunikáció során szeretnék használni.

    A hallgató képes lesz nyelvtanilag helyesen és magabiztosan kommunikálni írásban és szóban a munkájához kapcsolódó területen.

  • Szakmai nyelv

    Egyéni vagy csoportos nyelvtanfolyam azok számára, akik haladó szinten beszélik az idegennyelvet, és szeretnék bővíteni nyelvtudásukat a szakmai területük szókincsével.

    A hallgató képes lesz szakmai értekezletek és szakmai cikkek megértésére, prezentációk megtartására és magabiztos kommunikációra szakmai összejöveteleken, tárgyalásokon.